Vad har du för argument för att transportköparen skall välja just dig som leverantör?
Är ett av dem att ”det har ju funkat bra de tidigare 15-20 åren”?

Det är en svunnen tid då lång och trogen tjänst från åkeriets sida med automatik också innebar motsvarande lojalitet från kundsidan. Det är givetvis ett bra tecken att man har ett långt och förhoppningsvis fruktsamt avtal med kunden men det är nog också bra att ha en mental beredskap för att det kan ta slut vid nästa omförhandling.

Om man skall tro förståsigpåarna så kommer förmågan att vara flexibel vara en nödvändig egenskap för ett framgångsrikt åkeriföretagande framöver. Det kan bli nödvändigt att dra ned på verksamheten likaväl som att investera i nytt eller att helt byta inriktning på de transporter man utför. Att rulla på i gamla hjulspår kommer att bli förödande på sikt.

Jag tror att förståsigpåarna har rätt och att det kan vara en stor fördel för ett åkeri att låta kunden förstå att man är beredd att vara följsam ifall efterfrågan skulle öka eller minska men också att man är beredd att ägna sig åt något helt annat om villkoren inte blir det rätta nästa gång det blir dags att diskutera dem. Kunden skall inte kunna ta dig för given och osäkerheten skall finnas även hos dem för att det skall kunna bli en bra förhandling.

Jag tror också att det är en fördel att vara förändringsbenägen när det gäller hur arbetet bedrivs. Jag är helt säker på att alla åkerier har både pengar och förbättrad kvalitet att vinna på att automatisera mer av sitt arbete. Det är givetvis en fördel om man kan göra något på en bråkdel av den tid man tidigare lagt ned och dessutom eliminera risken för att den mänskliga faktorn spelar in och orsakar dyrbara misstag.

Omvärlden upplever stora förändringar varje dag i takt med att racet inom digitalisering och automation ökar farten. Det är dags att åkerinäringen tar upp den stafettpinnen och bestämmer sig för att springa ikapp klungan som ligger en bra bit före just nu.

Skulle du nappa på ett erbjudande om att digitalt och automatiserat kunna leja bort olönsamma uppdrag eller toppa upp halvtomma returbilar med gods som ändå skall samma väg? Skulle du överväga att automatisera arbetet med löner så att den som sitter med det idag kunde göra något annat halva tiden? Om du, utan att lägga ned något eget arbete att tala om, kunde få en individuell uppföljning på förarnas prestation och effektivitet skulle du då välja bort det?

Jag hoppas att du tycker att detta låter spännande och att du tar chansen och tittar på det när möjligheten kommer inom kort.

Bästa hälsningar

Jocke